Corona-info

Corona-info

Hälsa och säkerhet – våra åtgärder mot corona

Alla påverkas vi på ett eller annat sätt av sjukdomen covid-19, orsakad av coronaviruset. För att hålla verksamheten igång vidtar vi de åtgärder som regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Hälsa och säkerhet är därför vår högsta prioritet när vi nu utför vårt arbete.

Vi är fast inställda på att hålla vårt lilla familjeföretag igång. Det gör vi på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi tror att det är vad som krävs för att vi som samhälle ska ta oss igenom dessa utmanande tiderna.

Med vänliga hälsningar, Bo och Daniel Fermén.

Hygienkrav mot corona

  • Våra medarbetare arbetar enbart då de är helt friska.
  • Vi håller rekommenderat avstånd till såväl kunder som kollegor.
  • Våra maskiner rengörs dagligen.
  • Vi arbetar med gummihandskar och skyddsutrustning vid behov.
  • Dagliga avstämningar med alla anställda kring deras hälsa och säkerhet